ABC - Awaryjne Otwieranie 17.03.2018

Regulamin Szkolenia „Alfabet Programatorów”


 - Organizatorem szkolenia „Alfabet Programatorów” jest firma TOMSAD 
Tomasz Sadowski zarejestrowana w 81-198 Mosty przy ul. Wierzbowej 1  
NIP 586-119-80-64.
 - Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 18 lat.
 - Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację 
poniższego regulaminu. 
 - Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do firmy 
TOMSAD Tomasz Sadowski, za pośrednictwem formularza on-line 
dostępnego w serwisach www.programatory.com lub www.programatory.pl
 - Cena szkolenia obejmuje – udział w zajęciach szkoleniowych, 
certyfikat ukończenia szkolenia, koszt posiłków (przerwy kawowe, obiad).
 - W przypadku rejestracji większej ilości uczestników 
w stosunku do ilości wolnych miejsc, o wpisaniu na listę uczestników 
decyduje kolejność zaksięgowanych na naszym koncie wpłat 
za udział w szkoleniu. 
 - W trakcie szkolenia uczestników obowiązuje całkowity zakaz 
rejestracji audio, wideo oraz fotografowania.
 - W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu 
należy niezwłocznie powiadomić organizatora mailowo lub 
telefonicznie – biuro@programatory.com, tel 535 565 000 – 
najpóźniej 4 dni przed planowaną datą szkolenia.        
Zamknij okno
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety
Jestem użytkownikiem programatorów z serii VP, chcę się doszkolić
Jestem zainteresowany zakupem jednego z programatorów VP - chcę poznać ich możliwości
Inny powód (wpisz):
Dane uczestnika szkolenia
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane do faktury
Dokument sprzedaży paragon
faktura
Nazwa firmy
Adres (ulica, nr domu, nr lok)
Kod pocztowy
Miasto
NIP
Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem szkolenia i go akceptuję.

UWAGA !

Opłatę wysokości 980 zobowiązuję się uregulować najpóźniej do 2018-03-15. ALIOR BANK, 26 2490 0005 0000 4500 8502 3514 w tytule przelewu proszę wpisać: - Nazwisko i imię uczestnika - ABC - Awaryjne Otwieranie 17.03.2018
Powyższa opłata zawiera:
  • koszt szkolenia
  • materiały szkoleniowe
  • dokument ukończenia szkolenia
  • obiad, kawa, herbata


©2012 m4system.pl