Szkolenie Pracownik Zabezpieczenia Technicznego

Regulamin Szkolenia „Alfabet Programatorów”


 - Organizatorem szkolenia „Alfabet Programatorów” jest firma TOMSAD 
Tomasz Sadowski zarejestrowana w 81-198 Mosty przy ul. Wierzbowej 1 
NIP 586-119-80-64.
 - Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 18 lat.
 - Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację 
poniższego regulaminu. 
 - Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do firmy 
TOMSAD Tomasz Sadowski, za pośrednictwem formularza on-line 
dostępnego w serwisach www.programatory.com lub www.programatory.pl
 - Cena szkolenia obejmuje – udział w zajęciach szkoleniowych, 
certyfikat ukończenia szkolenia, koszt posiłków (przerwy kawowe, obiad).
 - W przypadku rejestracji większej ilości uczestników 
w stosunku do ilości wolnych miejsc, o wpisaniu na listę uczestników 
decyduje kolejność zaksięgowanych na naszym koncie wpłat 
za udział w szkoleniu. 
 - W trakcie szkolenia uczestników obowiązuje całkowity zakaz 
rejestracji audio, wideo oraz fotografowania.
 - W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu 
należy niezwłocznie powiadomić organizatora mailowo lub 
telefonicznie – biuro@programatory.com, tel 535 565 000 – 
najpóźniej 4 dni przed planowaną datą szkolenia.    
Zamknij okno

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO”) uprzejmie informuję, iż:

 • 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest 
TOMSAD TOMASZ SADOWSKI, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 
ul. Śląska 51/70, 81-304 Gdynia; adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 1, 81-198 Mosty, 
poczta Kosakowo; NIP: 5861198064, REGON: 193000272.
 • 2. W sprawach dotyczących przestrzegania zasad ochrony danych w przedsiębiorstwie 
TOMSAD TOMASZ SADOWSKI, należy kontaktować się drogą mailową na adres: biuro@programatory.com lub adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 1, 81-198 Mosty, 
poczta Kosakowo.
 • 3. Wskazanie przez Pana /Pani danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne dla celów wykonania umowy tj. realizacji szkolenia, której 
Pan/Pani jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • a. natomiast, jeżeli Pan /Pani wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • 4. Odbiorcą Pana /Pani danych osobowych będzie firma TOMSAD oraz podmioty, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 • 5. Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i / lub organizacji międzynarodowej,
 • 6. Pana /Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • a. 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym wykonania umowy 
tj. realizacji zamówionego szkolenia, zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
  • 
b. do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 • 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu /Pani następujące prawa:
  • a. prawo dostępu do treści danych (na podstawie art. 15 RODO);
  • b. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
  • c. prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO);
  • d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
  • e. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO);
  • f. prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie (na podstawie art. 21 RODO),
  • g. prawo do cofnięcia zgody (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana /Pani dotyczących narusza przepisy RODO (na podstawie art. 77 RODO).
Zamknij okno
Dane uczestnika szkolenia
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane do faktury
Dokument sprzedaży paragon
faktura
Nazwa firmy
Adres (ulica, nr domu, nr lok)
Kod pocztowy
Miasto
NIP
Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem szkolenia i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
Polityka prywatności Firmy.

UWAGA !

Opłatę wysokości 2999 zobowiązuję się uregulować najpóźniej do 2023-01-15. ALIOR BANK, 26 2490 0005 0000 4500 8502 3514 w tytule przelewu proszę wpisać: - Nazwisko i imię uczestnika - Szkolenie Pracownik Zabezpieczenia Technicznego
Powyższa opłata zawiera:
 • koszt szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • dokument ukończenia szkolenia


©2012 m4system.pl